GLA:D hold

Ved fysioterapeut Palle Christensen og fysioterapeut Ebbe Gjelstrup Nogal Kristiansen

Holdtider:

Mandag:  09.00 – 10.00   (Palle)

Fredag: 09.00 – 10.00  (Ebbe)