Birgitte

BirgitteBirgitte Buhr-Madsen.

Fra 2011 ansat som kliniksekretær på deltid – sædvanligvis tirsdag og torsdag.

Og ligeledes fra november 2011 ansat som sekretær for psykolog Jutta Sjørslev i 6 timer pr. uge.

Uddannelse:

  • Uddannet pædagog i 1994.

  • Uddannet advokatsekretær i 2009.

Tidligere beskæftigelser:

  • Pædagog i Skolefritidsordning i 1 år.

  • Børnehaveklasseleder i 10 år.

  • Souschef i integreret institution i 1½ år.

  • Advokatsekretærelev i knap 3 år.

  • Barselsvikar ved Hornslet Fysioterapi i godt 1 år

Relevante kurser:

  • Fleksibel frontmedarbejder i 2011.

  • Sekretærkursus med fokus på stress 2012.

  • Førstehjælp nov. 2017